Billboard Reklamları | Antalya Billboard Reklamları

Bilboard reklam, kalabalık yolların yanı sıra yoğun trafik bulunan bölgelerde bulunan büyük bir açık hava reklam ürünüdür. Reklam panoları, geçen yayalara ve sürücülere büyük ilanlar sunmaktadır. Tipik olarak esprili sloganlar ve farklı görseller gösteren panolar, en iyi hedeflenmiş hedef kitlelerde oldukça etkilidir.
Bilboard, kelime olarak ‘’ billing’’ ve ‘’ board’’ kelimelerinin birleşimi sonucu oluşmuştur. Reklamcılık literatürüne Bilboard olarak geçmesine rağmen Türkçesi, ilan panosudur.
Sıradan büyüklükteki en büyük ilan panoları temel olarak büyük otoyollarda, otoyollarda veya ana arterlerde bulunur ve yüksek yoğunluklu tüketiciye maruz kalmayı (çoğunlukla araç trafiğine) yönlendirir. Bunlar, yalnızca boyutlarından dolayı değil aynı zamanda uzantılar ve süslemeler yoluyla yaratıcı "özelleştirmelere" izin verdikleri için büyük görünürlük sağlar.
Maruz bırakmak, reklamcılık sektörünün alan fark etmeksiniz temel amacıdır. Yaratıcı ve güzel içerikli Bilboardlar ile tüketicilerin dikkati ve algısı marka yönüne kaymaktadır.  Bilboard reklam sayesinde hem markanın hem de şirketlerin tanıtımları etkili bir şekilde yapılmaktadır. Bilboard kullanımı, reklamcılık sektörünün gelişmesinde önemli rolü olan uygulamalardan biridir.

Bilboard Reklamlarının Etkileri Nelerdir?

Bilboardların yoğun trafik alanlarına stratejik olarak yerleştirilmeleri ve hedef kitlelere daha iyi bir izlenim bırakmaları beklenmektedir. Doğru kullanılırsa, ilan panoları çığır açan çalışmalar yapmak için altın bir fırsattır.
Geçmişte, tek bir görüntü oluşturmak için bir araya getirilen farklı kağıt bölümleri kullanılarak reklam panoları oluşturuldu. Daha sonra, tüm görüntünün tek bir kağıda basılmasını mümkün kılan vinil malzemeye ilerlemiştir. Daha sonra, çok hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilen dijital ekran panellerine geçiş olan bilboardlar popüler olmuştur.
Bilboard reklam sergilenmesi için geçen ortalama süre, hissedilme çabaları için yaklaşık 3 aydır. Reklam panosundaki içerik her zaman yeşil olmalıdır, böylece tüm dönem boyunca alakalı kalır. İsterseniz, ilan panosunu diğer şirketlerle paylaşarak ilgili reklamlarınızın birkaç dakikada bir değişmesini sağlayabilirsiniz.
Bilboard reklamlarının etkisi tüketiciler üzerinde farklı şekillerde olmaktadır. Tüketiciler, yapılan araştırmalara göre bilboardlara olumlu tepkiler vermektedir. Markalar, bilboard kullanımı için firmamız tercih edildiğinde güvenilir ve kaliteli hizmeti uygun seçenekler ile alabilirsiniz.

Bilboard Reklamlarının Avantajları Nelerdir?

Günümüzde reklam sektörü, tamamen dijital odaklı hareket etmektedir. Bilboard reklam yapısı düşünüldüğünde geleneksel bir mecradır. Teknolojinin gelişmesine rağmen halen markalar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bunun nedeni; tüketiciler her gün hareket etmesi ve toplumun içerisinde aktif olarak yer almasıdır.
Bilboard reklamların avantajları için birçok özellik sayılabilir fakat 5 temel avantaj diğerlerinin önüne çıkmaktadır. Bilboard kullanımının avantajları:

-Yaratıcı tasarım fırsatlarını rahatlıkla sunar.
-Stratejik noktalara kurulduğu için bilboardlardan hiçbir şekilde kaçılamamaktadır.
-Yeni teknoloji ve tarz uygulamaları sağlar.
-Bütün hedef kitlelere kolaylıkla ulaşabilir.
-Birden fazla marka mesajı aynı anda kullanılabilir ve tüketicilerin tamamına ulaşabilir.